» सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये जनतेच्या जिव्हाळ्याचे नित्य नियमित निर्णय आणि काही महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय

( कलम ४(१)(c))


पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये जनतेच्या जिव्हाळ्याचे नित्य नियमित निर्णय आणि काही महत्वाचे धोरणात्मक निर्णयनिरंक