» Home » Bulletin Board » Official
पो.बि.सं. विभागातील सहा.पो.उप निरी.(रेडिओ यांत्रिकी) व पो.हवा.(वीजतंत्री) यांच्या वर्गीकरण परीक्षा आणि पो.हवा.(बिनतारी यंत्रचालक) यांच्या प्रावीण्य परीक्षा सन २०२०चा अंतिम निकाल. . . - 22-Jan-2021

पो.बि.सं. विभागातील सहा.पो.उप निरी.(रेडिओ यांत्रिकी) व पो.हवा.(वीजतंत्री) यांच्या वर्गीकरण परीक्षा आणि पो.हवा.(बिनतारी यंत्रचालक) यांच्या प्रावीण्य परीक्षा सन २०२०चा अंतिम निकाल. . .


Click Here To Download File