» Home » Bulletin Board » Official
कालबद्ध/सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना : विहीत मुदतीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भात सुधारित स्पष्टीकरण . . - 01-Jan-2021

कालबद्ध/सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना : विहीत मुदतीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भात सुधारित स्पष्टीकरण . .


Click Here To Download File