» Home » Bulletin Board » Official
पो. बि सं. विभागातील कर्मचारी यांना नियमित २० वर्षे एकाच पदावर सलगपणे सेवा केल्यामुळे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजुरीबाबत . . . - 29-Sep-2020

पो. बि सं. विभागातील कर्मचारी यांना नियमित २० वर्षे एकाच पदावर सलगपणे सेवा केल्यामुळे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजुरीबाबत . . .


Click Here To Download File