» Home » Bulletin Board » Official
नवनियुक्त पो. शि.(क. म.) प्रशिक्षणार्थी यांचे मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याने सेवेत सामावून घेण्याची नोंद सेवापटात घेणेबाबत. - 23-Mar-2020

नवनियुक्त पो. शि.(क. म.) प्रशिक्षणार्थी यांचे मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याने सेवेत सामावून घेण्याची नोंद सेवापटात घेणेबाबत.


Click Here To Download File