» Home » Bulletin Board » Official
पोलीस बिनतारी संदेश विभागातील रेडिओ यांत्रिकी व वीजतंत्री यांची वर्गीकरण परीक्षा व यंत्रचालक यांची प्राविण्य परीक्षा सन २०१९ लेखी परीक्षेचे वेळापत्रक. - 18-Jul-2019

पोलीस बिनतारी संदेश विभागातील रेडिओ यांत्रिकी व वीजतंत्री यांची वर्गीकरण परीक्षा व यंत्रचालक यांची प्राविण्य परीक्षा सन २०१९ लेखी परीक्षेचे वेळापत्रक.


Click Here To Download File