» Home » Bulletin Board » Official
पो.बि.सं.विभागातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी नियमित १२ वर्षे एकाच संवर्गात सलगपणे सेवा केल्यामुळे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत... - 20-Apr-2018

पो.बि.सं.विभागातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी नियमित १२ वर्षे एकाच संवर्गात सलगपणे सेवा केल्यामुळे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत...


Click Here To Download File