» Home » Bulletin Board » Official
पो. बि. विभागातील सहा.पो.उप निरी.,बि.वि.(रेडिओ यांत्रिकी) आणि पो.हवा.(वीजतंत्री) यांची वर्गीकरण परीक्षा व पो.हवा.(यंत्रचालक) यांची प्राविण्य परीक्षा-२०१७ चा अंतिम निकाल. - 13-Oct-2017

पो. बि. विभागातील सहा.पो.उप निरी.,बि.वि.(रेडिओ यांत्रिकी) आणि पो.हवा.(वीजतंत्री) यांची वर्गीकरण परीक्षा व पो.हवा.(यंत्रचालक) यांची प्राविण्य परीक्षा-२०१७ चा अंतिम निकाल.


Click Here To Download File