» Home » Bulletin Board » Official
परिपत्रक - कालबद्ध पदोन्नती देणे संदर्भात माहिती पाठविणेबाबत - 04-Jul-2016

परिपत्रक - पो. बि. सं. अधिकारी /कर्मचारी यांनी एक पदावर नियमित १२ वर्षे सलग सेवा केल्यामुळे कालबद्ध पदोन्नती देणे संदर्भात माहिती पाठविणेबाबत


Click Here To Download File