» सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकार्‍यांचे व कर्मचार्‍यांचे पगार व भत्ते
अ.क्र. नाव मूळ पगार महागाई भत्ता घरभाड़े भत्ता शहर भत्ता विशेष भत्ता, वाहन भत्ता व इतर भत्ते
1 श्री. रितेश कुमार           
2 रिक्त            
3 श्री चंद्रकांत अंबाजी ढाकणे   22020  5400       
4 श्री. भीम वामन छापछेडे   22310  5000       
5 श्रीमती रश्मी युवराज सावंत  18950  5400  -  -  - 
6 श्री. चंद्रकांत अंबाजी ढाकणे  -  -  -  -  - 
7 श्री जयंत राजाराम कोळवते            
8 श्री. अनिल गजानन भोपे   -  -  -  -  - 
9 श्री. इंगळे धनंजय सोमनाथ   24880  5000  -  240  - 
10 श्री. चव्हाण शैलेश केशव  29400  40866    240   
11 श्री. संजीव सोमशेखर हुंडेकर  28000  39760  -  240  - 
12 श्री. भीम वामन छापछड़े   -  -  -  -  - 
13 श्री. मिलिंद महादेव पंचमुख   22590  5000  -  -  - 
14 श्री मिलिंद यशवंत बुचके   26900  38198    240   
15 श्री मनोहर छबू भागवत   32070  45539    240   
16 श्री सुरेश तुकाराम माळवदकर   31440  44644    240   
17 श्री शंकर बाबुराव भालेकर   26970  38297    240   
18 श्री हरिभाऊ बुवाजी गायकवाड   29780  42287    240   
19 श्री महेंद्र दत्तात्रय कोरे   26400  37488    240   
20 श्री बाळासाहेब मारुती डफळ   25720  36522    240   
21 श्री सतीश सोपान मोरे   27760  36579    240   
22 श्री शशिकांत सुर्याजी पिसाळ   25800  36636    240   
23 श्री सुरेश वामन चितळे   25800  36636    240   
24 श्री व्यंकटेश सिद्राम पालाकुर्ती            
25 श्री नितीन विष्णु वैद्य   25320  35954    240   
|<< << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|             1 to 25 of 235