» सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी
कलम ४(१)(b)(IX)
पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी.


कर्मचार्‍यांचा प्रकार:

अ.क्र. अधिकार पद अधिकार्‍यांचे/कर्मचार्‍यांचे नांव नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्कासाठी दुरध्वनी/मोबाईल क्रमांक
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, बि. सं., महाराष्ट्र राज्य, पुणे  श्री. रितेश कुमार     
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, बि. सं., महाराष्ट्र राज्य, पुणे   रिक्त      
पोलीस आधिक्षक, बि. सं., मुख्यालय, पुणे   श्री चंद्रकांत अंबाजी ढाकणे     9545587797 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (वाह)   श्री. भीम वामन छापछेडे     9923323471 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री जयंत राजाराम कोळवते   06-06-2013  9420692592 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्रीमती रश्मी युवराज सावंत    9270352540 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. चंद्रकांत अंबाजी ढाकणे  10-01-2009  9545587797 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. अनिल गजानन भोपे     8888810151 
पोलीस निरीक्षक (गृह) , बि. सं.   श्री. इंगळे धनंजय सोमनाथ   29-11-1965  9923107726 
10  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. संजीव सोमशेखर हुंडेकर  11-10-1994  9823563100 
11  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री. भीम वामन छापछड़े   20-01-1982  9923323471 
12  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री. मिलिंद महादेव पंचमुख   18-05-1982  9765078872 
13  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री मिलिंद यशवंत बुचके   21-10-1988  9284440671 
14  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री मनोहर छबू भागवत     9823214859 
15  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री सुरेश तुकाराम माळवदकर     9821683388 
16  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री शंकर बाबुराव भालेकर      
17  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. चव्हाण शैलेश केशव  22-11-1986  9923107640 
18  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. भंडलकर एम बी     8691935275 
19  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री बाळासाहेब मारुती डफळ     8329968510 
20  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री सतीश सोपान मोरे      
21  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री शशिकांत सुर्याजी पिसाळ   17-08-1990  9923102384 
22  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री सुरेश वामन चितळे   13-06-1990  9823449995 
23  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री व्यंकटेश सिद्राम पालाकुर्ती     9823198851 
24  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री नितीन विष्णु वैद्य   14-06-1985  7058229625 
25  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री दत्तू व्यंकोबा पवार      
|<< << 1 2 3 4 5 6 >> >>|             1 to 25 of 146