Loading Loading, please wait...
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» Bulletin Board
 
Bulletin Type :

Sr. No. Title Date
1 पुनर्विलोकन बाबत (अधिकारी आणि कर्मचारी बि.सं.) 12-Jan-2018
2 STATUS REPORT 2018 01-Jan-2018
3 पुनर्विलोकन बाबत ... 18-Dec-2017
4 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत... 13-Dec-2017
5 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा व्दितीय लाभ मंजूर करणेबाबत... 13-Dec-2017
6 परिपत्रक क्रमांक ३९ भाग ३ - पोलीस उप निरीक्षक बि.. सं. यांनी पंधरवडा आकस्मात भेट देणेबाबत... 07-Dec-2017
7 सन २०१८ मध्ये नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त होणाऱ्या पो.बि.सं.अधिकारी/कर्मचारी यांच्या नावांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत... 08-Nov-2017
8 Wireless Message regarding Passing out Parade Schedule 2017 01-Nov-2017
9 पो. बि. विभागातील सहा.पो.उप निरी.,बि.वि.(रेडिओ यांत्रिकी) आणि पो.हवा.(वीजतंत्री) यांची वर्गीकरण परीक्षा व पो.हवा.(यंत्रचालक) यांची प्राविण्य परीक्षा-२०१७ चा अंतिम निकाल. 13-Oct-2017
10 पोलीस भरती २०१७ चालक पोलीस शिपाई पदावर नेमणूक आदेश... 27-Sep-2017
 1 2 3 4 5  ...