Loading Loading, please wait...
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी
 
कलम ४(१)(b)(IX)
पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी.


कर्मचार्‍यांचा प्रकार:

अ.क्र. अधिकार पद अधिकार्‍यांचे/कर्मचार्‍यांचे नांव नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्कासाठी दुरध्वनी/मोबाईल क्रमांक
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, बि. सं., महाराष्ट्र राज्य, पुणे  श्री. रितेश कुमार     
पोलीस उप महानिरीक्षक, बि. सं., महाराष्ट्र राज्य, पुणे   श्री. अब्दुर रहमान    8888810010 
पोलीस आधिक्षक, बि. सं., मुख्यालय, पुणे       02025652623 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्रीमती रश्मी युवराज सावंत    9270352540 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. चंद्रकांत अंबादास ढाकणे  10-01-2009  9545587797 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (वाह)        
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. सुभाष काशिनाथ चक्रनारायण  28-02-1979  9823722238 
पोलीस निरीक्षक (गृह) , बि. सं.   श्री. भोपे अनिल गजानन   06-01-1983  9923102411 
पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. धनंजय सोमनाथ इंगळे   17-07-1984  9923107726 
10  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. राजपूत टीपसिंग भरतसिंग   10-03-1994  9923107760 
11  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. संजीव सोमशेखर हुंडेकर  11-10-1994  9823563100 
12  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री. भीम वामन छापछड़े   20-01-1982  9923323471 
13  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री. मिलिंद महादेव पंचमुख   18-05-1982  9765078872 
14  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. गणपतसिंग मोहानसिंग ठाकुर     9823176100 
15  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. शैलेश केशव चव्हाण  22-11-1986  9923107640 
16  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. भंडलकर एम बी     8691935275 
17  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री. गोरक्ष उद्धवराव बेंद्रे     9823220063 
18  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. ससाणे संदीप प्रभाकर      
19  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री. जगताप रमेश आनंद   01-08-1958   
20  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. किरण प्रकाश दिवाण      
21  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री. नवले अशोक मारुती   17-01-1982   
22  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. कापरे मंगेश दत्तात्रय     
23  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. बेगडे शिरीष भालचंद्र   18-07-1984   
24  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. राठोड मोहन रवि   06-01-1994  9923046682 
25  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. किशोर मुकंद अत्रे      
|<< << 1 2 3 4 5 >> >>|             1 to 25 of 113