Loading Loading, please wait...
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी
 
कलम ४(१)(b)(IX)
पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी.


कर्मचार्‍यांचा प्रकार:

अ.क्र. अधिकार पद अधिकार्‍यांचे/कर्मचार्‍यांचे नांव नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्कासाठी दुरध्वनी/मोबाईल क्रमांक
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, बि. सं., महाराष्ट्र राज्य, पुणे  श्री. रितेश कुमार     
पोलीस उप महानिरीक्षक, बि. सं., महाराष्ट्र राज्य, पुणे   श्री. अब्दुर रहमान    8888810010 
पोलीस आधिक्षक, बि. सं., मुख्यालय, पुणे   चंद्रकांत अंबाजी ढाकणे      
पोलीस आधिक्षक, बि. सं., मुख्यालय, पुणे       02025652623 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्रीमती रश्मी युवराज सावंत    9270352540 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. चंद्रकांत अंबादास ढाकणे  10-01-2009  9545587797 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (वाह)        
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. सुभाष काशिनाथ चक्रनारायण  28-02-1979  9823722238 
पोलीस निरीक्षक (गृह) , बि. सं.   श्री. इंगळे धनंजय सोमनाथ   29-11-1965  9923107726 
10  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. संजीव सोमशेखर हुंडेकर  11-10-1994  9823563100 
11  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री. भीम वामन छापछड़े   20-01-1982  9923323471 
12  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री. मिलिंद महादेव पंचमुख   18-05-1982  9765078872 
13  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. चव्हाण शैलेश केशव  22-11-1986  9923107640 
14  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. भंडलकर एम बी     8691935275 
15  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. ससाणे संदीप प्रभाकर      
16  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. किशोर मुकंद अत्रे      
17  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री. नवले अशोक मारुती   17-01-1982   
18  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. राजेंद्र भालचंद्र पुरकर   13-12-1986  9823109220 
19  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. किरण प्रकाश दिवाण      
20  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री. देशपांडे संतोष सदाशिव   06-01-1994  9923107848 
21  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री. कुलकर्णी दिपक गोपाळराव   05-07-1993   
22  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री. जोशी विवेकानंद कृष्णाजी   15-06-1990   
23  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री. मुबिन नुरजामल शेख  05-07-1993   
24  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री. महिंद्रकर अजय चंद्रकांत  11-01-1994   
25  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  सौ. गायकवाड स्वाती दादासाहेब  05-11-2006   
|<< << 1 2 3 4 >> >>|             1 to 25 of 93